Home Wie zijn wij? Projecten Actueel Publicaties Praktische info Associes

Pilot Clienten Vertegenwoordigen

Samen met het LOC (Landelijk Overleg Cliëntenraden) heeft Publicarea een Participatie Versterkingstraject ontwikkeld om cliëntenraden in de ouderenzorg te versterken en alert te maken op het belang van betrokkenheid van naasten. Het samenspel met de locatie en het management staat hierin centraal. Hoe kunnen locatie en cliëntenraad samen optrekken en erop toezien dat de natuurlijke condities worden gecreëerd om het welbevinden/thuis voelen van cliënten binnen de instelling te vergroten en betrokkenheid van naasten mogelijk te maken.

De ervaringen met het project Houd de Naaste Vast liggen aan de basis van deze pilot waarin op basis van een drietal groepsgesprekken de Waarde-volle zorg/thuis voelen agenda wordt opgesteld.

 

Met financiering vanuit ZonMW wordt op een vijftal locaties een pilot tegen gereduceerd tarief uitgevoerd. In de bijgevoegde flyer vindt u meer informatie.