Home Wie zijn wij? Projecten Actueel Publicaties Praktische info Associes

Wie zijn wij?

Publicarea is een adviesbureau gespecialiseerd in het begeleiden van complexe (samenwerkings)processen binnen en tussen organisaties in het publieke domein. De kern van Publicarea wordt gevormd door Hetti Willemse, Ad van Elzakker en Marita Tolman. Zij combineren een warm hart voor de publieke sector met een passie voor ondernemen. Sociaal en zakelijk gaan heel goed samen in de visie van Publicarea.

 

 

Wat doen wij?

Publicarea richt zich vooral op samenwerking tussen onafhankelijke organisaties en instellingen in de non-profit sector, de ziektekostenverzekeraars, patiŽnten/consumenten, de overheid en het bedrijfsleven. Speerpunten daarin zijn zorg, welzijn, onderwijs, openbare ruimte en leefbaarheid.

'Er is letterlijk en figuurlijk winst te behalen uit samenwerking.'

U kunt Publicarea inschakelen voor advies, projectleiding, interim management en beleidsondersteuning. Ons netwerk is groot,

Er wordt projectgewijs samengewerkt met andere bureau's en ZZP-ers.

 

        

 

Uitgelicht:

-> De Dames THe in Zorg.nu bij de NPO

21 februari 2017

 

-> De dames The in De Correspondent

1 september 2016

 

-> Top 15 zorginstellingen met een 'thuisgevoel''

 

-> Verslag expert meeting Thuis Voelen laboratorium

 

-> Nieuwsbrief van zorgvisite

22 februari 2017

 

-> Onze producten

Laatste Nieuwsbrief                    

           

                                 

Zorgvisite.nl

 

Stichting Thuis Voelen

 

Publicare

Bezoekadres                                  

Panamalaan 3G

1019 AS amsterdam

 

               (e) info@publicarea.nl

Copyright:Publicarea (GinSbv)

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Publicarea.

Stichting Postzegelparken