Home Wie zijn wij? Projecten Actueel Publicaties Praktische info Associes

Boek over de fusiegeschiedenis van een zorgorganisatie

Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg

In opdracht van een zorgorganisatie zal vanuit Publicarea een boek worden geschreven over de fusiegeschiedenis en achterliggende motieven van deze zorgorganisatie. Met het vastleggen van de geschiedenis en de over- en afwegingen die aan het fusieproces ten grondslag liggen wil men een overzicht geven waar de organisatie nu staat, waar ze naar toe wil en welke keuzes en dilemma's hierbij aan de orde zijn.

Drijfveer voor het boek is de toenemende aandacht in het politieke en maatschappelijke debat dat wordt gevoerd over de motieven rondom fusies en de effecten die organisatorische schaalvergroting voor de dienstverlening aan individuele cliënten heeft, maar ook voor de identificatie en de wijze van werken van de medewerkers.