Home Wie zijn wij? Projecten Actueel Publicaties Praktische info Associes

Beleidssecretariaat Stichting Postzegelparken

Marita Tolman

Vanuit Publicarea wordt het beleidssecretariaat gevoerd voor de Stichting Postzegelparken. Stichting Postzegelparken adviseert en ondersteunt bij het ontwikkelen, aanleggen en beheren van postzegelparken in Nederland. Ze werkt op basis van deskundigheid en ervaring en verbindt als onafhankelijke instantie betrokken partijen met elkaar. Vanuit de stichting is specifiek aandacht voor de combinatie fysiek en sociaal, vanuit de visie dat openbare ruimte meer is dan de plek en het inrichten daarvan. Identiteit, herkenbaarheid en eigenheid maken een plek voor een doelgroep of buurt aantrekkelijk om te gebruiken.

Het beleidssecretariaat is verantwoordelijk voor ondersteuning en advisering van het bestuur, het houden van presentaties op bijeenkomsten, het verzorgen van de fondsenwerving, de communicatie, de kennisoverdracht en het stimuleren van de aanleg van postzegelparken over Nederland  door contacten te leggen naar verschillende gemeenten en steden. Daarnaast ondersteunt ze bewonersinitiatieven die postzegelparken tot stand willen brengen.

Voor meer informatie zie www.postzegelparken.nl.