Home Wie zijn wij? Projecten Actueel Publicaties Praktische info Associes

Broedplaasten in zorgvastgoed

De wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot de intramurake zorgverlening kan aanleiding geven tot leegstand in verzorgingshuizen. In opdracht van Bureau Broedplaatsen van de gemeente Amsterdam heeft Publicarea een Quickscan uitgevoerd naar de haalbaarheid van het scheppen van broedplaatsen voor cultuur en ondernemen in zorgvastgoed. Met de resultaten van de Quickscan zullen een aantal pilots worden geinitieerd.