Home Wie zijn wij? Projecten Actueel Publicaties Praktische info Associes

Projectleiding en procesbegeleiding Voorbeeldproject Postzegelparken

Marita Tolman

In de Indische Buurt te Amsterdam worden meerdere postzegelparken gerealiseerd zodat een netwerk ontstaat van groene, toegankelijke plekken waar het aangenaam verblijven is. Bij zowel de voorbereidng, de aanleg als het beheer van het postzegelpark wordt de buurt betrokken en levert zij bijdragen in de vorm van ideeën, mankracht en materieel. Dit project in de Indische Buurt is een samenwerkingsproject met stadsdeel Oost en woningcorporaties Eigen Haard, De Alliantie en Ymere. Het project heeft financiële ondersteuning van voormalige ministeries van VROM, LNV, Stichting DOEN en het VSBfonds.

Publicarea voert namens de Stichting Postzegelparken de projectleiding in dit project. Ze bewaakt onder andere het projectbudget, realiseert nieuwe financiering en stelt procesplanningen (openbare ruimte) op. Daarnaast wordt per postzegelpark de procesbegeleiding gedaan. Hieronder valt het begeleiden van het participatieproces met de buurt vanaf de voorbereiding van de planvorming tot het beheer en onderhoud na de aanleg. Tevens wordt zorg gedragen voor het bestuurlijke akkoord bij- en de communicatie naar de samenwerkingspartners.

Voor meer informatie maritatolman@publicarea.nl.