Home Wie zijn wij? Projecten Actueel Publicaties Praktische info Associes

Onderzoek samen voor de buurt- levensloopbestendige wijken: Mythe of realiteit?

Hetti Willemse en Marita Tolman

Publicarea en VenhoevenCS ontwikkelen samen een stedenbouwkundige strategie die als doel heeft een levensloopbestendige wijk te creëren waarin zorg en leven met elkaar verbonden zijn. Het onderzoek wordt verricht met de financiering van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

De parameters wonen en zorg, mobiliteit, voorzieningen en sociale contacten worden in beeld gebracht aan de hand van een stedenbouwkundige analyse, mindmaps en interviews met gebruikers en opdrachtgevende organisaties. Omdat het een praktijkgericht onderzoek betreft, zijn vanaf de beginfase al verschillende partijen en disciplines uit de werkvelden wonen, zorg en welzijn betrokken, zij participeren gedurende het onderzoek in een klankbordgroep.
Het uiteindelijke doel van het onderzoek is een haalbare strategie ontwikkelen voor de realisatie van een levensloopbestendige wijk, waarin het zorgcomplex een centrale rol heeft in de wijk, maar waarbij het uitgangspunt is dat ouderen en zorgbehoevenden langer zelfstandig kunnen wonen en de regie over het eigen leven behouden.
Het onderzoek wordt afgerond in 2012. Voor meer informatie over de resultaten kunt u contact opnemen met maritatolman@publicarea.nl.