Home Wie zijn wij? Projecten Actueel Publicaties Praktische info Associes

Projecten

U kunt Publicarea inschakelen voor de uiteenlopende werkzaamheden binnen het publieke domein, bijvoorbeeld:

Interim management, advies, beleidsondersteuning, bestuursondersteuning,

projectleiding bij de voorbereiding van bouwtrajecten voor multifunctionele gebouwen,

ondersteuning samenwerkingsverbanden,

belangenbehartiging en lobby, mediation,

sparringpartner op strategisch gebied,

meedenken over toekomstvisies en projectmanagement.
Onze begeleiding gaat zo ver als u wilt. Wilt u alleen een beleidsmatig advies over hoe u de samenwerking kunt optimaliseren, waar de gemeenschappelijke belangen liggen en binnen welke vorm dit het beste zou kunnen, dan is dat mogelijk. Maar wilt u verder gaan dan kunt u

Publicarea ook inschakelen voor het projectmanagement van de invoering, implementatie en daadwerkelijke uitvoering.

Het overzicht van onze opdrachten geeft u een concrete indruk van onze mogelijkheden.

Hiernaast wijzen wij u graag op onze PRODUCTEN.

Welke organisaties u al voor gingen in ons succesvol product Houd De Naaste Vast ziet u hier.

 


Lopende Projecten


Afgeronde Projecten

- Thuis Voelen Laboratorium

Hetti Willemse

 

- Broedplaatsen in Zorgvastgoed

Hetti Wilemse

 

- Fonds Bijzondere Noden Amsterdam

Marita Tolman

 

- Clienten Vertegenwoordigen

Marita Tolman, Hetti Willemse en Ad van Elzakker

 

- Train de Trainer

Hetti Willemse

 

- Voorbereiding transformatie woonzorgcentrum

Marita Tolman

 

-Terugkoppeling Houd de Naaste Vast team Activiteitenbegeleiding

Hetti Willemse en Marita Tolman

-Subsidie en fondsenwerving

Ad van Elzakker

-Zorgschouwen

Hetti Willemse en Marita Tolman

-Praktisch adviesrapport (ver)nieuwbouwplannen verpleeg- en verzorgingshuizen

Hetti Willemse, Ad van Elzakker en Marita Tolman

- Zorgvisite.nl - recensies en tips voor de ouderenzorg

Hetti Willemse, Tineke van den Klinkenberg en Ad van Elzakkker

- Ondersteuning stichting Thuis Voelen

Ad van Elzakker

- Beleidssecretariaat Stichting Postzegelparken

Marita Tolman

- Samen voor de buurt - levensloopbestendige wijken: mythe of realiteit?

Hetti Willemse en Marita Tolman

- Projectleiding en procesbegeleiding Voorbeeldproject Postzegelparken

Marita Tolman

-
- Clienten Waarderen

Marita Tolman en Emma Vreugdenhil

Evaluatieonderzoek Zorgvisite.nl

Marily Bronkhorst

-Conferentie Cliënten waarderen

Moïse Emonts

-Symposium rond boek fusiegeschiedenis zorgorganisatie

Moïse Emonts

-Conferentie Houd de Naaste Vast Amsterdam

Moïse Emonts

- Boek over de fusiegeschiedenis van een zorgorganisatie

Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg

- Traject 'Houd de Naaste Vast' gemeente Amsterdam

Hetti Willemse, Sanne Rotmeijer en Tineke van den Klinkenberg

- Advies en ondersteuning schoolbestuur basisonderwijs

Ad van Elzakker

- Directievoering bouw Dienstencentrum met ouderenwoningen

Ad van Elzakker

 

 

 

Eerder afgeronde projecten kunt u hier terugvinden op onze site.