Home Wie zijn wij? Projecten Actueel Publicaties Praktische info Associes

Eerder afgeronde projecten

- Begeleiden bemiddelingstraject

Hetti Willemse en Sanne Rotmeijer

- Boek over een transitie

Hetti Willemse en Marita Tolman

-Multifunctionele ruimte van zorginstelling

Ad van Elzakker en Sanne Rotmeijer

- Projectleiderschap Stichting Kronos/ComingOud

Ad van Elzakker en Femke van der Valk

- Projectleiderschap bouw brede school Amstelmeer

Ad van Elzakker


-Opzetten van een projectplan rond een tentoonstelling

Marita Tolman

-Uitvoer traject 'Houd de Naaste Vast' in

IJsselstein

Hetti Willemse en Marita Tolman

-Traject 'Houd de Naaste Vast' in provincie Noord-Holland

Hetti Willemse en Sanne Rotmeijer

- Onderzoek Geron kennisportaal

Hetti Willemse en Sanne Rotmeijer

 

- Traject 'Houd de Naaste Vast' zorginstelling Leiden

Hetti Willemse, Sanne Rotmeijer en Tineke van den Klinkenberg

- Begeleiden bemiddelingstraject

Hetti Willemse en Sanne Rotmeijer

- Boek over een transitie

Hetti Willemse en Marita Tolman

-Multifunctionele ruimte van zorginstelling

Ad van Elzakker en Sanne Rotmeijer

- Projectleiderschap Stichting Kronos/ComingOud

Ad van Elzakker en Femke van der Valk

- Projectleiderschap bouw brede school Amstelmeer

Ad van Elzakker


-Opzetten van een projectplan rond een tentoonstelling

Marita Tolman

-Uitvoer traject 'Houd de Naaste Vast' in

IJsselstein

Hetti Willemse en Marita Tolman

-Traject 'Houd de Naaste Vast' in provincie Noord-Holland

Hetti Willemse en Sanne Rotmeijer

- Onderzoek Geron kennisportaal

Hetti Willemse en Sanne Rotmeijer

 

 

 

 

 

-Beleidsondersteuning gemeente

Matthijs van Hall (associé)

- Projectleiderschap bouw brede school de Berkelier

Ad van Elzakker

- Projectleiding realisatie multifunctioneel dorpshuis in een kleine kern

Ad van Elzakker

-Projectcoördinatie netwerk 'Ondernemen in de buurt' met Amsterdamse basisscholen

Jessica de Boer

- Onderzoeksvoorstel Opdrachtgeverschap Ouderenhuisvesting

Hetti Willemse en Marita Tolman

-Subsidie inventarisatie middelbare school

Jessica de Boer

- Stichting Kinderen in je Buurt

Jessica de Boer

- Communicatie rond aios op de huisartsenpost

Marita Tolman

- Inhoudelijke ondersteuning Toolkit AMC

Marita Tolman

- Thuis Zijn

Hetti Willemse, Tineke van den Klinkenberg en Marita Tolman

- Projectleiderschap bouw brede school Amstelkwartier

Ad van Elzakker

- Ondersteuning OR bibliotheek

Ad van Elzakker

- Projectleiding winkelcentrum De Batau

Ad van Elzakker

- Ondersteuning bij relatiemanagement VUmc

Ad van Elzakker

- Ondersteuning bij werving huisartsopleiders

Hetti Willemse en Marita Tolman

- Haalbaarheidsonderzoek Postzegelparkjes

Eleanne Plaizier

- Communicatieplan nieuwe locatie basisschool

Eleanne Plaizier

- 'Houd de naaste vast'

Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg (associé)

- Onderzoeksstage 'Ouderen in de wijk'

Suzanne Bevers - van Eenennaam

- 'De Koningsvrouwen van Landlust'

Leo Noteborn en Ad van Elzakker

- Inventarisatie t.b.v. werving huisartsopleiders

Hetti Willemse, Eleanne Plaizier en Eelco van Wijk

- Projectleiding rond sluiting basisschool

Ad van Elzakker en Eleanne Plaizier

- PR project 'Als je niet meer beter wordt'

Eleanne Plaizier

- Ontwikkelen digitaal wonen, welzijn en   zorg warenhuis

Hetti Willemse en Eleanne Plaizier

- Leergang projectmatig werken Inspectie voor de Gezongheidszorg

Matthijs van Hall (associé)

- Interim projectleider

Ad van Elzakker

- Samenhangend beleid spoedzorg West Friesland

Hetti Willemse en Aleid Spaargaren

- Samenhangend spoedzorgbeleid

Hetti Willemse en Aleid Spaargaren

- Art as well / een hele kunst: (top)talenten festival van mensen met een handicap

Hetti Willemse en Aleid Spaargaren

- Visiedocument gebiedsgerichte ontwikkeling Hoofddorp

Ad van Elzakker

-Interim management kenniscentrum

Hetti Willemse

- Begeleiding kwaliteitstraject

Aleid Spaargaren

- Projectleiding facilitair management

Ad van Elzakker

- Inhoudelijke voorbereiding en organisatie symposium WMO

Aleid Spaargaren

- Opstellen beleidsnotitie voor woningstichting

Aleid Spaargaren

- Projectleiderschap Wmo

Hetti Willemse

- Quick scan publieke ontmoeting

Hetti Willemse

- De sociale (o)missie in de ruimtelijke dimensie

Hetti Willemse

- Ondersteunen start traject samenwerking zorgaanbieders

Hetti Willemse en Ad van Elzakker

- Scenario voorlichtings DVD WMO

Ad van Elzakker

- Ronde tafel bijeenkomst basisschool

Ad van Elzakker en Eleanne Plaizier

- Convenanten indicatiestelling
Hetti Willemse en Eleanne Plaizier

- Tijdelijke vervanging senior woonconsulent

Aleid Spaargaren

- Interim-opdracht wijkvernieuwingstraject
Aleid Spaargaren

- Integra - Strategisch beleidsplan

Hetti Willemse

- Voortzetting activiteiten Stichting Welzijn Ouderen Breukelen

Ad van Elzakker

- Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid advies samenstelling wijkraad

Hetti Willemse

- Organisatie Symposium over de Wmo

Hetti Willemse

- Artikel service en kwaliteit in ouderenzorg

Hetti Willemse

- Quickscan invoering serviceorganisatie

Hetti Willemse

- Inhoudelijke voorbereiding introductiemiddagen zorgverzekeraar

Ad van Elzakker

- Arcares Visiedocument Wmo

Hetti Willemse

- Leefbaarheid in kleine kern

Ad van Elzakker en Eleanne Plaizier

- Advisering basisschool over toekomstige levensvatbaarheid

Ad van Elzakker

- Wijkanalyse naar samenwerkingspartners voor regionaal opleidingscentrum

Ad van Elzakker en Aleid Spaargaren

- Advies locatie nieuwe basisschool

Ad van Elzakker

- Ondersteuning samenwerkende (WMO)-aanbieders

Ad van Elzakker

- Brochure waardige zorg

Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg

- Advisering basisschool over toekomstige marktpositie

Ad van Elzakker